Praktische info

Locatie & contact

Het maken van een afspraak kan via het contactformulier. Afspraken vinden plaats in Middelburg of Goes.

E: info@seksuelegezondheidzeeland.nl
T: 06 25485048

Middelburg (zaterdagochtend)
Het Molenwaterpand
Molenwater 137
4331 SG Middelburg

Goes (maandagmiddag/avond)
Kloetingseweg 48, zorg onder één dak
Kloetingseweg 48
4462 BA Goes 

Voor verwijzers

Om de juiste hulp te kunnen verlenen stel ik een goede samenwerking met verwijzers en andere hulpverleners op prijs. Door het multidisciplinaire karakter van de seksuologie is een uitgebreid netwerk van belang en maak ik indien nodig gebruik van deskundigheid van anderen (huisarts, fysiotherapeut, specialist en collega seksuologen of andere GGZ disciplines).

Een verwijsbrief is prettig maar niet noodzakelijk.

Patienten moeten er rekening mee houden dat er geen vergoeding vanuit de zorgverzekering mogelijk is.

Een terugkoppeling van mij naar u is niet vanzelfsprekend en alleen als de patiënt dit wenst.

 

Zorg in Beweging

Mijn praktijk voor seksuele gezondheid kan geschaard worden onder een eerste lijns-zorgvoorziening. Mijn basisberoep is Verpleegkundig Specialist (VS) en daarnaast ben ik Consulent seksuele gezondheid (CSG). Beide disciplines zijn jong binnen de zorg. De VS is ontstaan omdat er behoefte was aan taakherschikking tussen artsen en verpleegkundigen. De VS biedt integrale zorg binnen haar expertise gebied. In zorgtrajecten waarbij de verpleegkundige zorg en medische behandeling in een continuüm met elkaar samenhangen, fungeert de VS de rol van uitvoerend, regievoerend en verantwoordelijk behandelaar. De VS valt onder artikel 14 van de wet BIG. In het kader van mijn basisberoep VS, ben ik deskundig op het gebied van een aantal NHG huisartsenstandaarden.

De consulent seksuele gezondheid is een nieuwe beroepsgroep. Als er seksuele problemen bestaan kan een individu zich melden bij de huisarts, seksuoloog of consulent. Een seksuoloog biedt hulp als er aan seksuele problemen een trauma en/of ernstige psychosociale problemen ten grondslag ligt, ook wel meervoudige problematiek genoemd.  Een consulent seksuele gezondheid is bij uitstek geschikt als men kortdurende maar duurzame, oplossingsgerichte, toegankelijke en betaalbare hulp wenst bij seksuele problemen.

Voor overleg over verwijzing is contact mogelijk bij voorkeur via mail, die ik zo snel mogelijk beantwoord.