Privacy en klachten

Alles wat je mij vertelt is vertrouwelijk. Zonder jouw schriftelijke toestemming zal ik geen informatie aan derden verstrekken. Als een verwijzing wenselijk is, bespreek ik dat met jou en dan bepalen we vooraf wat ik wel en niet met anderen deel. Lees meer in mijn Privacyverklaring

Mocht je niet tevreden zijn over de hulpverlening, dan wil ik graag dat je dat aan mij laat weten. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Het kan zijn dat je Рondanks een gesprek- ontevreden blijft. Dan kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de NVVS of je klacht melden via https://www.klachtencompany.nl