Acceptance and Commitment Therapy (ACT) www.act-opleiding.nl

Ik ben geschoold als basis trainer ACT. In mijn behandelingen maak ik gebruik van deze praktische, toegankelijke en ervaringsgerichte therapievorm. Je leert omgaan met de onvermijdelijke moeilijkheden die het leven met zich meebrengt en je leert wat je kunt doen (toegewijde actie) in lijn met jouw waarden. ACT is een gedragstherapie. Met ACT therapie werk je aan psychologische flexibiliteit en veerkracht. Psychologische flexibiliteit betekent dat je flexibel om kunt gaan met situaties, gedachten en gevoelens, ook als ze moeilijk of pijnlijk zijn – en tegelijkertijd betekenisvolle keuzes in je leven kunt maken.

Vat van zelfwaardering  www.vatvanzelfwaardering.nl

Ik ben gecertificeerd behandelaar van het psychologisch behandelmodel ” Vat van zelfwaardering” . Het vat van zelfwaardering is ontwikkeld door psycholoog seksuoloog Dr. Gertjan van Zessen. Het is een praktische aanpak voor het vergroten van eigenwaarde en zelfzorg. Een behandeling met het model is licht, constructief, toekomstgericht en concreet. Het model is passend bij de positieve psychologie, waarin gestreefd wordt naar het versterken van wat goed gaat en minder op het analyseren en interpreteren van wat tegenzit.

 

Emotionally Focused Therapy (EFT) www.eft.nl

Ik ben EFT basistherapeut. EFT is een relatietherapie, ontwikkeld door dr. Sue Johnson in Canada. Zij heeft jarenlang onderzoek gedaan naar echtparen en heeft gezocht naar een effectieve manier om de verbinding te herstellen of te verbeteren. Zij heeft die inzichten bijeen gebracht in EFT. Inmiddels is EFT de best onderzochte relatietherapie en bewezen effectief. De basis van EFT is de hechtingstheorie die zegt dat niemand is gemaakt om alleen te zijn. Ieder mens functioneert beter in verbinding met een geliefde die emotioneel open en nabij is. In de veilige aanwezigheid van een partner of een geliefde kunnen we meer aan! In een relatie lopen de (negatieve) emoties vaak hoog op. Dat is lastig, maar ook begrijpelijk want de ander is zo belangrijk dat je die niet kwijt wilt raken. In EFT gebruiken we de emoties als ingang om elkaar te begrijpen. Onder de boosheid zit vaak veel pijn. Pas als je kunt zeggen wat jou pijn doet of waar je behoeften liggen kan de ander iets voor je betekenen. De ander kan troost geven, steun of geruststelling, maar dat kan pas als je niet alleen maar boos bent, maar juist je kwetsbare gevoelens durft te tonen.

 

Sinds 2017 ben ik gecertificeerd suïcide preventie trainer voor de landelijke organisatie 113 zelfmoord preventie. 

Motiverende gespreksvoering

Ik maak gebruik van gesprekstechnieken uit motiverende gesprekvoering (MI/MGV). Het is een methodiek die sinds de jaren 90 in Nederland bekend werd, geïntroduceerd door Bill Miller en Steve Rollnick. Motiverende Gespreksvoering is een op samenwerking gebaseerde methodiek, die cliëntgericht is en gekarakteriseerd wordt door een bewust doelgerichte stijl van communicatie, gericht op het ontlokken en versterken van intrinsieke motivatie tot verandering. www.motivationalinterview.nl