Training & advies

Seksualiteit bespreekbaar maken en het taboe eromheen doorbreken staat centraal. Niet voor iedereen is het even makkelijk om seks of verwante onderwerpen bespreekbaar te maken. Ook (zorg)-instellingen kunnen worstelen met de vraag hoe zij om kunnen gaan met het thema seksualiteit. Ben je hulpverlener, docent, maatschappelijk werker, kwaliteitsfunctionaris, vrijwilliger of heb je in een andere hoedanigheid met seksualiteit te maken, neem contact op dan bespreken we wat de mogelijkheden zijn.

Training en voorlichting

Wil je ondersteuning bij het geven van seksuele voorlichting, of is er een doelgroep waar je een training voor wenst. Ik maak gebruik van een interactief voorlichtingsaanbod en werk hierbij samen met het team seksuele gezondheid van GGD Zeeland.

Ontwikkelen van seksualiteitsbeleid

Wil je structureel aandacht voor veiligheid en seksuele integriteit op je werkplek of binnen je (zorg)-instelling.  Ik kan helpen bij het ontwikkelen en implementeren van beleid, met als doel een veilige werk-woonsfeer voor iedereen.

Onderwijs

Ik ben een groot voorstander van het gebruik van (bewezen) effectieve lesmethoden omtrent relaties en seksualiteit. Daarbij is het belangrijk dat een onderwijsinstelling bewust beleid ontwikkelt om het onderwerp op een structurele manier in het curriculum op te nemen voor een duurzaam resultaat.

Voorbeelden zijn te vinden op www.seksuelevorming.nl en meer concreet; www.langlevedeliefde.nl.

Een goed seksualiteitsbeleid op school past ook uitstekend in het gezonde school concept www.gezondeschool.nl. Afhankelijk van de vraag, werk ik hierbij vaak samen met verschillende teams binnen GGD Zeeland.