Psychische problemen

Psychische problemen kunnen je plezier in het leven behoorlijk beïnvloeden. Soms zijn de problemen te verdragen, tijdelijk en gebonden aan een bepaalde situatie of gaan de problemen vanzelf over. De mate van steun uit je omgeving maakt veel uit. Ook kan het zijn dat er bij problemen op seksueel of relationeel vlak dingen spelen die meer te maken hebben met jou persoonlijke kijk op bepaalde zaken. Dan is het goed om daar aandacht aan te besteden. Door continue ervaring en scholing heb ik de mogelijkheid om je begeleiding te bieden bij het onderzoeken van (lichte) psychische problematiek.  Denk hierbij aan

  • Uitstelgedrag
  • Stress op werk of in contacten met vrienden en familie
  • Perfectionisme
  • Piekeren en negatieve gedachten
  • Gebrek aan zelfvertrouwen
  • Moeite om voor jezelf op te komen
  • Verminderen van angst
  • Zelfmoordgedachten
  • Gewichtsbeheersing of bepaalde gewoontes veranderen